Så fungerar arbetsgivarorganisationer

Organisering där enskilda arbetstagare går ihop för att bilda fackförening är ett välkänt fenomen för de flesta svenskar, men inte alla känner till begreppet arbetsgivarorganisation som är arbetsgivares motsvarighet till facket.

Det finns flera olika arbetsgivarorganisationer uppdelade efter bransch och verksamhetsområde. Två av de mest tongivande och största sammanslutningarna för arbetsgivare är Svenskt Näringsliv och Almega.

Varför skall ditt företag vara medlem?

  • Rådgivning

    Arbetsgivarorganisationerna är experter på arbetsmiljö-, arbetsplats- och arbetsfrågor. Som företagare kan ert bolag få hjälp med avtalsfrågor och rådgivning vid tvister.

  • Upprättar kollektivavtal

    Skapar och formar avtal med hjälp av kunnig expertis.

  • Utbildning

    Få del av fortlöpande utbildning och viktig information för just din bransch.

Ledande arbetsgivarföreningar

I Sverige dominerar följande arbetsgivarorganisationer.