Chefsrekrytering utmärker sig och särskiljer sig från annan rekrytering genom att den förutsätter människor med exceptionella ledaregenskaper, distinkta kunskaper och en mängd andra önskvärda kvalitéer.  Vid chefsrekrytering brukar följande egenskaper vara särskilt eftersökta:

Ledarskapsförmåga

En chef är alltid i första hand en ledargestalt. Därför är det av särskild vikt att denne har förmåga att inte bara leda sig själv utan även kunna ge andra ledning. För att lyckas med detta krävs även en god socialförmåga, det vill säga förmåga att tala till människor så att de lyssnar.

Prioritera, organisera och delegera

Företagsledningens beteende påverkar hela verksamheten. En oorganiserad chef som inte klarar av att delegera och fördela arbetsuppgifter, och dessutom saknar prioriteringsförmåga kommer sannolikt ha långtgående effekter på hela verksamheten. Förmågan att prioritera och organisera både sin egen och andras tid är därför något som värderas högt inom chefsrekrytering.

Förmåga att entusiasmera

En god ledare har förmågan att motivera och plocka fram det bästa hos sina medarbetare. Detta är en svår lärd egenskap, som långt ifrån alla besitter. Men det är också denna förmåga som många gånger gör en bra chef till en förträfflig chef.

Ledare men också medarbetare

Även om chefen rekryteras i egenskap av chef, betyder det inte att denne samtidigt på något vis avsagt sig sin rätt att också vara en människa och individ precis alla andra. Vid chefsrekrytering är det därför alltid viktigt att ta reda på hur den tilltänkte ser på sin egen framtid och på chefsrollen.