Om verksamheten som Arbetsgivarverket bedriver

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Arbetsgivarverket är medlemmarnas forum och verktyg för att utveckla arbetsgivarpolitiken och för att sluta kollektivavtal för de 250 000 anställda. Medlemmarna styr och finansierar verksamheten.

Övriga uppgifter

 • Kontakta

  Så når du Arbetsgivarverket

  Arbetsgivarverket
  Hemsida: www.arbetsgivarverket.se
  Besök: Klara Södra Kyrkogata 1, 8tr
  Box 3267 103 65 Stockholm
  Tele: 08-700 13 00
  Fax:010-150 55 51
  E-post: registrator@arbetsgivarverket.se

 • Support

  Öppettider

  Måndag-fredag: 08.00-16.00 med lunchstängt mellan 11.30-12.30.

 • om bolaget

  Styrelse

  • Dan Eliasson, ordförande Polismyndigheten
  • Maria Ågren, vice ordförande Transportstyrelsen
  • Eva Liedström Adler Arbetsgivarverket
  • Karin Röding Mälardalens högskola
  • Ann-Marie Begler Skolinspektionen
  • Ann Follin Stiftelsen Tekniska Museet
  • GPam Fredman Göteborgs universitet
  • Sverker Göranson Försvarsmakten
  • Gunnar Larsson Konsumentverket
  • Sven-Erik Österberg Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Christina Gellerbrant Hagberg Centrala studiestödsnämnden
  • Mikael Odenberg Affärsverket svenska kraftnät